Mreža žensk |

Kontaktirajte nas

Zavod za socialni razvoj Mursk Sobota je bil ustanovljen leta 2007 kot zasebna neprofitna institucija, z namenom razvoja človeških virov, spodbujanja inovativnosti, spodbujanja družbeno koristnega dela, kulture in umetnosti, socialno - ekonomskega ter osebnega razvoja.
V letu 2009 je zavod kot izbrani izvajalec javnega razpisa za dvoletno obdobje v okviru aktivne politike zaposlovanja začel izvajati aktivnost »Klub za iskanje zaposlitve« ter aktivnost »Drugače o poklicih«. V tem času smo skozi 240 urni program spravili 26 skupin. Vsaka skupina (min. 8 do max. 16 udeležencev) je bila vključena 3 mesece (240 ur), vsak dan po 4 ure.
Uspešnost (vključitev v delovno okolje, usposabljanje ali prekvalifikacijo) je bila 37 %. Zadnja (26.) skupina je zaključila svoje aktivnosti 21.3.2011. Delo smo opravljale tri zaposlene.

Na javnem razpisu Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4.1 »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« smo bili izbrani kot partner na projektu Romano Kher (Romska hiša), kjer smo skupaj z RRA Muro kot vodilnim partnerjem, INV, RAK-om in Forumom romskih svetnikov implementirali 4-letni projekt. ZSR Murska Sobota je bil odgovoren za implementacijo modula »Zaposlitveni agent«. Vsako leto je bilo v 100 urni program vključenih 14 brezposlenih Romov, ki so s skupinskim in individualnim pristopom bili deležni pomoči pri iskanju zaposlitve. V 4 letih se je od 56 udeležencev zaposlilo 14 oseb.


S 1.7.2012 smo začeli implementirati 2,5 letni projekt Women (Interreg IV B CE, CE506P1), v katerem je iz Slovenije poleg ZSR MS sodelovala še LUMS, vodilni partner je bil iz Nemčije, ostali partnerji pa iz Avstrije, Poljske in Madžarske, vsi iz manj razvitih regij. Cilj projekta je bil opozoriti na bližajočo se demografsko katastrofo, ki grozi tem regijam, če kmalu ne bodo začele ukrepati. Aktivnosti so bile zastavljene v smeri preprečevanja bega mladih izobraženih žensk iz regije.
Vse aktivnosti smo izvajali v Pomurju skupaj z Ljudsko univerzo Murska Sobota. Potekala je Image kampanja, v kateri smo želeli osvetliti mlade podjetnice, poudariti prednosti pomurske regije ter priložnosti, ki jih tukaj lahko izkoristijo v poslovnem in družinskem življenju. Izvedli smo izobraževanje »Demografski coach« za podjetja in strokovno javnost z namenom , da opozorimo na strateški pristop v politiki zapolovanja, kadrovanja, saj je nujno potrebno, da se zaposli čim več mladih izobraženih žensk. Kjer so ženske, so tudi moški in mladi intelektualci si ustvarijo družino v nerazviti regiji. Višja izobrazbena struktura regije s časom prinese razvoj, rast, napredek. Izvedli smo natečaj za najbolj ženski prijazno podjetje, najboljše žensko start up podjetje in ključno žensko. Ustanovili pa smo tudi neformalno Pomursko mrežo žensk in verjamemo, da bo aktivna še dolgo po zaključku projekta. Tekom projekta smo partnerji na projektu spisali strategijo za preprečevanje bega možganov iz manj razvitih regij, s podpisom katere smo se zavezali, da bomo nadaljevali, krepili in izboljševali prizadevanja za boljši jutri – tudi v Pomurju. V letu 2015 načrtujemo začetek delovanja skupine Biodanze v Pomurju.

Lidija Šomen

Tel: 041 729 193 | E-pošta: zavodsr@gmail.com


Kontaktirajte nas s pomočjo obrazca:
  • Zadnje novice

© 2015 Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, izdelava: gf-inspiro.si